Misstänkt

Du som är misstänkt för brott har oftast rätt till en försvarsadvokat. Du har då också rätt att själv bestämma vem Du vill ha. Om advokaten är verksam på en annan ort än där polisutredningen pågår, kan Du få betala själv för de merkostnader som uppstår p.g.a advokatens resor.

Staten betalar för den advokat som utsetts till Din försvarare. Om Du blir dömd kan Du emellertid bli skyldig att återbetala en del av kostnaderna till Staten. Beloppet bestäms utifrån Dina ekonomiska förutsättningar. Om Du blir frikänd uppstår inte några kostnader för Dig.

Det är viktigt att Du har förtroende för den advokat som skall försvara Dig. Det är därför också viktigt att Du genast berättar för polisen eller domstolen vilken advokat Du vill att domstolen skall utse som försvarare.

Det är i princip bara advokater som utses som försvarare.Advokattiteln är skyddad och för att bli antagen av Sveriges Advokatsamfund fordras en mycket omfattande teoretisk och praktisk utbildning med fyra och ett halvt års universitetsstudier och därefter minst tre års juridiskt arbete. Advokattiteln innebär därför en kvalitetsgaranti. Notera också att advokaten har tystnadsplikt.