Välkommen!

Jonas Carlsson åtar sig uppdrag inom straffrätt som offentlig försvarare eller som målsägandebiträde. Om Du blir misstänkt eller utsatt för brott kan Du alltså söka hjälp hos oss. Jonas Carlsson har lång och bred erfarenhet inom straffrätten och har uppträtt som försvarsadvokat vid flera uppmärksamamde rättegångar (se under rubriken ”Media”). På advokatbyrån arbetar också advokaterna Marina Rastoder och Henrik Timan som även åtar sig uppdrag inom bl.a familjerätt och migrationsrätt.

Advokatbyrån har kontorsgemenskap med advokaterna Jesper Montan och Kristina Wenzelberg som främst åtar sig uppdrag som försvarare och målsägandebiträde.Kristina åtar sig även uppdrag inom familjerätten. Från den 1 september 2017 har gemenskapen utökats med advokaten Christina Brink som återvänt efter några år som domare vid Helsingborgs tingsrätt. På byråerna finns också en paralegal, Hanna Mjåtveit, och det är oftast hon som svarar i telefonen. Kontoret ligger mitt i Malmö på Hamngatan 4 (just innan Blomsterpigan på gatan som går från Centralen till Stortorget).